Τελευταία Νέα
 » ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ


 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ
Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΓΕΤΗΛ Α.Ε.

Η ΓΕΤΗΛ Α.Ε. διαθέτει μια σύγχρονη και αποτελεσματική διοικητική δομή. Στρατολογεί μόνιμο προσωπικό και αξιοποιεί εξωτερικές συνεργασίες (outsourcing), εξασφαλίζοντας τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της πορείας του δικτύου.
 
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ:
 
 
   -    ΠΡΟΦΙΛ
   -    ΙΣΤΟΡΙΚΟ
   -    ΔΟΜΗ
   -    ΝΕΑ
   -    ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ
   -    ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
   -    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   -    ΠΡΟΪΟΝΤΑ
   -    ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
   -    ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
   -    ΠΕΛΑΤΕΣ
Copyright © 2011 - getil.gr - Design by infocus