Τελευταία Νέα
 » ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ


 
ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Κατακτώντας μια από της ηγετικές θέσεις στην διανομή ηλεκτρολογικού υλικού και εξοπλισμού, το δίκτυο της ΓΕΤΗΛ Α.Ε. έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία σε κύκλο εργασιών.

Κάθε επί μέρους αξία στον κύκλο εργασιών, μεταφράζεται σύμφωνα με την φιλοσοφία της ΓΕΤΗΛ, σε ακόμη μια ανάγκη πελάτη που έχει καλυφθεί από το δίκτυο της.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ

Η σημερινή επιτυχία αποτυπώνεται στα μεγέθη του δικτύου. Με άξονα την αναπτυξιακή στρατηγική η ΓΕΤΗΛ Α.Ε.
θωρακίζεται με επιπλέον υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό με στόχο την μακροπρόθεσμη και συνεχή επιτυχία.
• 42.500 τμ Πανελλαδικά, χώροι εξυπηρέτησης πελατών,
αποθηκευτικοί, και γενικότερων υποδομών.
• 412 εργαζόμενοι Πανελλαδικά.
• 58 καταστήματα Πανελλαδικά
• 57.947.000€ συνολικές πωλήσεις δικτύου το 2011.
 
Γνωρίζουμε τι «μετράει» και το προσφέρουμε !!!
 
 
 
* 2003 = Υπέρ δωδεκάμηνη χρήση
 


 
 
   -    ΠΡΟΦΙΛ
   -    ΙΣΤΟΡΙΚΟ
   -    ΔΟΜΗ
   -    ΝΕΑ
   -    ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ
   -    ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
   -    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   -    ΠΡΟΪΟΝΤΑ
   -    ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
   -    ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
   -    ΠΕΛΑΤΕΣ
Copyright © 2011 - getil.gr - Design by infocus