Τελευταία Νέα
 » ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ


 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

«Η πελατοκεντρική φιλοσοφία του δικτύου, η αναπτυξιακή στρατηγική που έχει υιοθετηθεί, οι διαδικασίες εξυπηρέτησης των πελατών σε πανελλαδικό επίπεδο, και η συσσωρευμένη τεχνογνωσία που υπάρχει, εγγυάται την άριστη εξυπηρέτηση της αγοράς.»

Το μοναδικό περιβάλλον εξυπηρέτησης που καλλιεργεί το δίκτυο της ΓΕΤΗΛ Α.Ε. στηρίζεται σε αξίες που αναγάγουν την πελατειακή σχέση σε σχέση διαχρονικής συνεργασίας με αμφίδρομα οφέλη:
  • Σεβασμός στην ασφάλεια του εγκαταστάτη, του καταναλωτή και των υποδομών του.
  • Επιδίωξη της καλύτερης σχέσης τιμής και ποιότητας των προϊόντων.
  • Ανελαστική υιοθέτηση των κανόνων που προκύπτουν από τις κοινοτικές προδιαγραφές και της Ελληνικής νομοθεσίας για τα προϊόντα ηλεκτρολογικού υλικού - εξοπλισμού.
  • Επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και σε συνεργασίες που θα προάγουν την συνεχή προσαρμογή στις απαιτήσεις του κλάδου και της αγοράς.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ


Υπηρετώντας το όραμα και την αποστολή της, η ΓΕΤΗΛ Α.Ε. επιχειρηματικά υλοποιεί τα αναπτυξιακά πλάνα της με επενδύσεις σε:

Επιχειρηματικό επίπεδο:
• Επενδύσεις – συμμετοχές
• Στρατηγικές συνεργασίες

Επιχειρησιακό επίπεδο:
• Υποδομές
• Ανθρώπινο δυναμικό

Ανταγωνιστικό επίπεδο:
• Διαθεσιμότητα
• Πληρότητα
• Συνθήκες ανταγωνιστικού κόστους
• Ταχύτητα εξυπηρέτησης
• Προσφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας
• Επικοινωνία και ανάπτυξη σχέσεων
 

 
 
   -    ΠΡΟΦΙΛ
   -    ΙΣΤΟΡΙΚΟ
   -    ΔΟΜΗ
   -    ΝΕΑ
   -    ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ
   -    ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
   -    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   -    ΠΡΟΪΟΝΤΑ
   -    ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
   -    ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
   -    ΠΕΛΑΤΕΣ
Copyright © 2011 - getil.gr - Design by infocus