Τελευταία Νέα
 » ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ


 
ΟΡΑΜΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 
 
Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΤΗΛ Α.Ε.
Η Γενική ΕΤαιρία ΗΛεκτρολογικού (ΓΕΤΗΛ) ιδρύθηκε τον Μάιο του 2002 με στόχο την ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού πανελλαδικού δικτύου καταστημάτων διανομής υλικού και εξοπλισμού. Αξιοποιώντας την εμπειρία και την πετυχημένη πορεία επιχειρήσεων που προϋπήρχαν στον κλάδο, διασφάλισε μια δυναμική αρχή για την υλοποίηση του στόχου της.


ΤΟ ΟΡΑΜΑ
 
«Η ΓΕΤΗΛ Α.Ε. οραματίζεται να αποτελεί ηγετική επιχείρηση στον ευρύτερο κλάδο του ηλεκτρολογικού υλικού - εξοπλισμού. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος που
κατέχει σήμερα ενισχύεται καθημερινά από την ανάπτυξη του πανελλαδικού δικτύου καταστημάτων της, που λειτουργούν σύμφωνα με ποιοτικά κριτήρια εξυπηρέτησης και ανταγωνιστικότητας. Οι συνέργιες που έχει εξασφαλίσει η ΓΕΤΗΛ Α.Ε. σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ενισχύουν την μελλοντική υπόσταση του δικτύου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ο σκοπός του δικτύου της ΓΕΤΗΛ Α.Ε. είναι η καθημερινή διάγνωση των αναγκών και των τάσεων της αγοράς ώστε να εξυπηρετεί και να καλύπτει με επιτυχία κάθε σχετική ζήτηση.Η ΓΕΤΗΛ Α.Ε. επενδύει στις άριστες σχέσεις και την άμεση συνεργασία με τους σημαντικότερους κατασκευαστές και παραγωγούς προϊόντων ηλεκτρολογικού υλικού και εξοπλισμού. Σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή συνέργια της εταιρίας με το Ευρωπαϊκό δίκτυο διανομέων ηλεκτρολογικού υλικού & εξοπλισμού της IDEE εξασφαλίζεται :

•   Η ανταπόκριση του δικτύου της ΓΕΤΗΛ σε κάθε σχετική ζήτηση
•   Η δυνατότητα υιοθέτησης επιτυχημένων πρακτικών εξυπηρέτησης από άλλες προηγμένες Ευρωπαϊκές χώρες.
•   Η ποιοτική και γεωγραφική ανάπτυξη του δικτύου για ακόμη μεγαλύτερη και καλύτερη κάλυψη της αγοράς και των ζητήσεων
•   Η αύξηση μεριδίων αγοράς καλύπτοντας ποιοτικά περισσότερους πελάτες
•   Διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων που διανέμει το δίκτυο
•   Η συνεχή ενημέρωση των πελατών για τεχνολογικά εξελιγμένα και καινοτομικά προϊόντα.
•   Η διείσδυση της ΓΕΤΗΛ Α.Ε. σε άλλες χώρες των Βαλκανίων και της Μεσογειακής λεκάνης
•   Αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 

 
 
   -    ΠΡΟΦΙΛ
   -    ΙΣΤΟΡΙΚΟ
   -    ΔΟΜΗ
   -    ΝΕΑ
   -    ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ
   -    ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
   -    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   -    ΠΡΟΪΟΝΤΑ
   -    ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
   -    ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
   -    ΠΕΛΑΤΕΣ
Copyright © 2011 - getil.gr - Design by infocus