Τελευταία Νέα
 » ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ


 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΓΕΤΗΛ Α.Ε.

Η ΓΕΤΗΛ Α.Ε. διαθέτει μια σύγχρονη και αποτελεσματική διοικητική δομή. Στρατολογεί μόνιμο προσωπικό και αξιοποιεί εξωτερικές συνεργασίες (outsourcing), εξασφαλίζοντας τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της πορείας του δικτύου.
 


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ: 
 
   -    ΠΡΟΦΙΛ
   -    ΙΣΤΟΡΙΚΟ
   -    ΔΟΜΗ
   -    ΝΕΑ
   -    ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ
   -    ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
   -    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   -    ΠΡΟΪΟΝΤΑ
   -    ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
   -    ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
   -    ΠΕΛΑΤΕΣ
Copyright © 2011 - getil.gr - Design by infocus